2. Szimba csoport

Kisgyermeknevelők:

Szimba Csoport


Püski Anita

Nagyné Berczi Mónika
 

Bemutatkozunk

Mindennapi munkánk során törekszünk együttműködni a családokkal, ezáltal szeretetteljes, gyermekcentrikus légkört alakítunk ki, melyben több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéni egyéni fejlődésének.

Olyan környezetet igyekszünk biztosítani, a szabadon választott játéktevékenység által, melyben a gyermekek megismerhetik az őket körülvevő világot. Figyelünk egyéni képességeik fejlesztésére.

A vers, mese, ének, mondókázás alkotótevékenységek keretein belül önkéntes részvétel mellett fejlesztjük a gyermekek értelmi, érzelmi képességeit. Megtanítjuk őket egymás tiszteletére, elfogadására, valamint az együttélés alapvető szabályaira.

Képek

Nevelési Terv