3. Micimackó csoport

Kisgyermeknevelők:

Micimackó csoport


Szűcsné Lévai Ildikó

Oroveczné Horváth Ágnes

 

 

Bemutatkozunk

Szakképzett kisgyermeknevelőkként gondozó – nevelő munkánk a családi nevelés elsődleges tiszteletén alapul. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való egyenrangú és kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítását, mely elengedhetetlen feltétele a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. Hiszünk abban, hogy minden gyermek egyedi és megismételhetetlen individuum, akiket különleges bánásmód és védelem illet meg. Derűs, szeretetteljes légkörben és elfogadó környezetben segítjük a gyermekek sokoldalú és harmonikus személyiségének kibontakozását. Csoportszobánk vidám hangulatú, dekorációnk mindig az adott évszakhoz igazodó. Játékkészletünk a csecsemő-, a tipegő-, és a nagycsoportos gyermekek életkori sajátosságaihoz egyaránt igazodik, így mindenki megtalálja az érdeklődéséhez legközelebb állót. A napirend összeállításánál kiemelt jelentőséget élvez a gondozáson kívüli folyamatos játék biztosítása, az elmélyült és nyugodt játéktevékenység támogatása. A gyermekek rendkívül nagy mozgásigényét igyekszünk kielégíteni minél nagyobb mozgástér megteremtésével és mozgásfejlesztő játékok felkínálásával. A játékos mozdulatokkal kísért népi mondókák és gyermekdalok ismételgetése a mindennapjaink szerves részét képezik, segítve ezzel a gyermeki személyiség fejlődését, az anyanyelv elsajátítását. A bölcsődés évek alatt szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek megismerjék és megtanulják a közösségben való együttélés szabályait, az egymáshoz való alkalmazkodást és egymás elfogadását. A gyermekek önállóságra törekvésének támogatása rendkívül fontos számunkra. A szülőkkel való együttműködő munkánkkal segítjük és támogatjuk a gyermekek szobatisztává válását, az önállóság kialakulását az étkezésnél, az öltözködésnél és a tisztálkodás során.

Kedves gyerekek szeretettel várunk Benneteket!
Ági néni és Dóri néni 

Képek

Nevelési Terv