8. Mókuska csoport

Kisgyermeknevelők:

Mókuska csoport


Hucz Andrea

Andor Julianna
 

Bemutatkozunk

Minden kisgyermek számára az első nagy próbatétel a családból való elszakadás, a bölcsődébe kerülés alkalmával. Fontosnak tartjuk ezt az érzékeny időszakot, minél inkább zökkenőmentessé tenni, a gyerekek és a szülők számára is.

Nagy figyelmet fordítunk a fokozatos beszoktatásra, ami a gyermekek igényeinek szem előtt tartásával, a családi nevelés értékeinek, és hagyományainak figyelembevételével történik. Akkor hatékonyan, ha mi kisgyermeknevelők és a szülők megosztjuk egymás tapasztalatainkat, nevelési céljainkat és kellő érzékenységgel összehangoljuk azt. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való egyenrangú és kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítását, mely elengedhetetlen feltétele a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. Derűs, szeretetteljes légkörben és elfogadó környezetben segítjük a gyermekek sokoldalú és harmonikus személyiségének kibontakozását.

Csoportszobánk tágas, világos, vidám hangulatú, dekorációnk mindig az adott évszakhoz igazodó. Az alkotó tevékenységeinket is az évszakhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez tervezük.  Játékkészletünk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik, így mindenki megtalálja az érdeklődéséhez legközelebb állót. Ingergazdag környezet kialakításával segítjük a gyermekeket, hogy megismerjék az őket körülvevő világ, környezet megismerésében. A gyermekek rendkívül nagy mozgásigényét igyekszünk kielégíteni minél nagyobb mozgástér megteremtésével és mozgásfejlesztő játékok felkínálásával. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a szabad levegőn töltsék, nagy-mozgásos játékokkal, melyek nagyban elősegítik egészséges fejlődésüket, melyet kisebb sétákkal szoktunk kiegészíteni. 2019-ben átadták bölcsődénk sószobáját, amelyet előszeretettel használunk. A játékos mozdulatokkal kísért népi mondókák és gyermekdalok ismételgetése a mindennapjaink szerves részét képezik, melyet hangszeres játékkal igyekszünk színesebbé varázsolni segítve ezzel a gyermeki személyiség fejlődését, az anyanyelv elsajátítását. A gyermekek önállóságra törekvésének támogatása rendkívül fontos számunkra. A szülőkkel való együttműködő munkánkkal segítjük és támogatjuk a gyermekek szobatisztává válását, az önállóság kialakulását az étkezésnél, az öltözködésnél és a tisztálkodás során. 

A bölcsődés évek alatt szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek megismerjék és megtanulják a közösségben való együttélés szabályait, az egymáshoz való alkalmazkodást és egymás elfogadását önállóságuk kialakításában.

 

Fényképek

Nevelési Terv