Bölcsődei előjegyzés 2022. április 27 – 28. 08:00 - 16:00 óra között

A 2022/2023. nevelési/gondozási évre a bölcsődei előjegyzés a járványügyi szabályok fokozott betartása mellett, személyesen történik a bölcsődénkben. 

Békés, Fábián utca 25/2

Az előjegyzéssel kapcsolatos kérdés esetén, az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek: 66/411-164

A jelentkezés menete

1. lépés

Töltsék le az alábbi két dokumentumot

nyomtassák ki, majd értelemszerűen töltsék ki.

2. lépés

Az előjegyzéshez szükséges iratokat hozzák magukkal:

  • Az 1 lépésben kitöltött dokumentumok
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Gyermek TAJ kártyája
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén Szakértői vélemény
  • Szülő személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermekek felvételéről a bölcsődékbe a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény igazgatója és a bölcsődei intézményegység vezető dönt.

Köszönjük, hogy a Földvár Bölcsődét választják!