1. Pillangó csoport

Kisgyermeknevelők:

Pillangó csoport


Hidvégi Istvánné (Évi)

Molnár Ildikó
 

Bemutatkozunk

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek nyugodt szeretetteljes légkörben töltsék el a mindennapokat. Beszokatás alkalmával törekszünk a fokozatosság megtartására ezzel is megkönnyítve a kisgyermekek idegen környezetbe való beilleszkedését. Ha kialakult a biztonságos kötődés, és a kisgyermek elfogadta személyünket, akkor kezdjük meg a napirend elsajátítását. Egyéni képességüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelően a mindennapokban törekszünk a kisgyermekek önállóságának elősegítésére.

Megalapozzuk az együttélés szabályainak elfogadását, a mások iránti nyitottság megőrzését. A kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében ingergazdag, tiszta nyelvi környezetet biztosítunk. A kommunikációs kedv felkeltését és fenntartását a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében mondókák, énekek versek, mesék közvetítésével tartjuk fenn.

A Kisgyermekek igényeihez igazodó tevékenységek során segítjük az önálló próbálkozásokat.

  • Szabad játéktevékenység
  • Zenei nevelés
  • Nagymozgás fejlődésének elősegítése
  • Öltözködés
  • Szobatisztaság kialakítása
  • Higiéniás szokások kialakítása
  • Társas kapcsolatok

Munkánkkal biztosítjuk a bölcsődés gyermekek számára, hogy az óvodábakerülés zökkenőmentes legyen.

 

Képek

Nevelési Terv